Mielenkiintoista

Presidentti Lincolnin keskeyttäminen habeas corpusista on kiistetty

Presidentti Lincolnin keskeyttäminen habeas corpusista on kiistetty


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

27. toukokuuta 1861 Marylandin päätuomari Roger B. Taney antaa kysymyksiä Ex parte Merryman, haastaa presidentti Abraham Lincolnin ja Yhdysvaltain armeijan valtuudet keskeyttää habeas corpus -kirjoitus (oikeusmenettely, joka estää hallitusta pitämästä henkilöä määräämättömän ajan ilman syytä) Marylandissa.

Sodan alussa presidentti Lincoln kohtasi monia vaikeuksia, koska Washington sijaitsi orja -alueella. Vaikka Maryland ei eronnut, eteläiset sympatiat olivat yleisiä. Huhtikuun 27. Tämän määräyksen mukaan komentajat voisivat pidättää ja pidättää henkilöitä, joiden katsottiin uhkaavan sotilasoperaatioita. Pidätetyt voidaan vangita ilman syytettä tai oikeudenkäyntiä.

Toukokuun 25. päivänä John Merryman, äänierottelija, pidätettiin Cockeysvillessä, Marylandissa. Hänet pidettiin Ft. McHenry Baltimore, jossa hän valitti vapauttamisestaan ​​habeas corpus -kirjan perusteella. Liittovaltion käräjäoikeuden tuomari oli päätuomari Roger B. Taney, joka antoi tuomion, Ex parte Merryman, kieltäen presidentin valtuudet keskeyttää habeas corpus. Taney tuomitsi Lincolnin puuttumisen kansalaisvapauksiin ja väitti, että vain kongressilla oli valta keskeyttää määräys.

Lincoln ei vastannut suoraan Taneyn käskyyn, mutta hän käsitteli asiaa heinäkuussa kongressille lähettämässään viestissä. Hän perusti keskeyttämisen perustuslain I artiklan 9 §: llä, jossa määrätään määräyksen lykkäämisestä, "kun kapina tai hyökkäystapauksissa yleinen turvallisuus voi vaatia sitä".

Vaikka sotilasviranomaiset jatkoivat pidätettyjä eteläisiä sympatioita, tapaus johti politiikan pehmenemiseen. Huolta siitä, että Maryland saattaa silti erota unionista, pakotti Lincolnin ja armeijan sovinnollisempaan asemaan. Merryman pidätettiin siviiliviranomaisille heinäkuussa ja hänelle annettiin takuita. Häntä ei koskaan tuomittu oikeudenkäyntiin, ja syytteet maanpetoksesta hylättiin kaksi vuotta sodan jälkeen.

LUE LISÄÄ: Grisly Murder Trial, joka auttoi nostamaan Abraham Lincolnin kansallista profiilia


Sotalaki Yhdysvalloissa

Sotalaki Yhdysvalloissa viittaa aikoihin Yhdysvaltojen historiassa, jolloin alueella, osavaltiossa, kaupungissa tai koko Yhdysvalloissa asetettiin sotilaselin. Kansallisella tasolla sekä Yhdysvaltain presidentillä että Yhdysvaltain kongressilla on valta tietyissä rajoissa määrätä sotatila, koska molemmat voivat olla vastuussa miliisistä. Jokaisessa osavaltiossa kuvernöörillä on valta määrätä sotalaki valtion rajojen sisällä. [1] Yhdysvalloissa sotatilaa on käytetty rajoitetuissa olosuhteissa, kuten New Orleansissa New Orleansin taistelun aikana suurten katastrofien jälkeen, kuten vuoden 1871 suuren Chicagon tulipalon, 1906 San Franciscon maanjäristyksen tai mellakoiden aikana, kuten vuoden 1919 Omaha -mellakka tai vuoden 1920 Lexingtonin mellakat, paikalliset johtajat julistivat sotatilalainsäädännön suojautuakseen väkivaltaisuuksilta, kuten Nauvoo, Illinois, Illinoisin mormonisodan aikana tai Utah Utahin sodan aikana tai vastauksena kaaos, joka liittyy mielenosoituksiin ja mellakoihin, kuten vuoden 1934 länsirannikon rantalakkoon, Havaijilla Japanin Pearl Harboriin kohdistaman hyökkäyksen jälkeen ja kansalaisoikeusliikkeen aikana vastauksena vuoden 1963 Cambridgen mellakoihin.

Yhdysvaltojen sotatilalainsäädäntö liittyy läheisesti oikeuteen habeas corpus, joka on pohjimmiltaan oikeus tulla kuulluksi ja oikeudenkäynniksi laillisesta vankeudesta tai laajemmin oikeuslaitoksen lainvalvonnan valvonnasta. Kyky keskeyttää habeas corpus liittyy sotatilalain käyttöönottoon. [2] Yhdysvaltain perustuslain 1 artiklan 9 jaksossa todetaan: "The Privilege of the Writ of Habeas Corpus ei saa keskeyttää, ellei kapina tai hyökkäystapauksissa yleinen turvallisuus voi sitä vaatia. "Yhdysvaltain rajoilla on ollut monia tapauksia käyttää armeijaa, kuten viskikapinan aikana ja etelässä kansalaisoikeusliikkeen aikana, mutta nämä teot eivät ole yhtä kuin julistus sotatilasta. Joukkojen lähettäminen ei välttämättä tarkoita, etteivät siviilituomioistuimet voisi toimia, mikä on yksi avain, [ epämääräinen ] kuten Yhdysvaltain korkein oikeus totesi, [ viite Tarvitaan ] sotatilalakiin.

Yhdysvaltain lainsäädännössä sotatilalainsäädäntöä rajoittavat useat tuomioistuimen päätökset, jotka annettiin Yhdysvaltain sisällissodan ja toisen maailmansodan välillä. Vuonna 1878 kongressi hyväksyi Posse Comitatus Actin, joka kieltää Yhdysvaltain armeijan osallistumisen kansalliseen lainvalvontaan ilman kongressin hyväksyntää.

Kautta historian sotatila on määrätty vähintään 68 [3] kertaa rajoitetuilla, yleensä paikallisilla Yhdysvaltojen alueilla. Sotalaki julistettiin seuraavista syistä: kahdesti sodan tai hyökkäyksen vuoksi, seitsemän kertaa sisäisen sodan tai kapinan vuoksi, yksitoista kertaa mellakan tai levottomuuksien vuoksi, 29 kertaa työriidan vuoksi, neljä kertaa luonnonkatastrofin vuoksi ja viisitoista kertaa muista syistä. [3] Habeas -korpus keskeytettiin liittovaltion tasolla vain kerran vuonna 1863 sisällissodan aikana. [3]


Julistus Habeas Corpusin kirjoittamisen keskeyttämisestä kaikkialla Yhdysvalloissa

Yhdysvaltojen perustuslaki on määrännyt tämän asiakirjan etuoikeuden habeas corpus ei saa keskeyttää, paitsi jos kapina tai hyökkäystapauksissa yleinen turvallisuus voi vaatia sitä ja

Kun kapina oli olemassa maaliskuun 3. päivänä 1863, joka kapina on edelleen olemassa ja

Yhdysvaltain senaatti ja kongressin edustajainhuone hyväksyivät perussäännön, joka hyväksyttiin sinä päivänä, ja että Yhdysvaltain presidentti aina tämän kapinan aikana, aina kun hänen harkintansa mukaan yleinen turvallisuus sitä edellyttää, on valtuutettu keskeyttämään asiakirjan etuoikeus habeas corpus joka tapauksessa kaikkialla Yhdysvalloissa tai missä tahansa niiden osassa ja

Kun taas presidentin mielestä yleinen turvallisuus edellyttää, että mainitun kirjeen etuoikeus on nyt keskeytettävä kaikkialla Yhdysvalloissa tapauksissa, joissa Yhdysvaltain presidentin valtuutuksesta sotilas-, merivoimien ja Yhdysvaltojen siviilivirkailijat tai joku heistä pitää hallussaan tai pidätettynä henkilöitä joko sotavankeina, vakoojina tai vihollisen avustajina tai avustajina tai upseereina, sotilaina tai merimiehinä, jotka on ilmoittautunut tai värvätty tai koottu tai värvätty tai kuuluva Yhdysvaltain maa- tai merivoimiin tai siellä olevaksi deserteriksi sotilaslainsäädännön tai sotasääntöjen tai -artikkeleiden tai sotilas- tai meripalveluille viranomaisten määräämien sääntöjen tai määräysten mukaisesti tai muuten alttiina niille Yhdysvaltain presidentille tai luonnoksen vastustamisesta tai muusta ase- tai meripalvelua vastaan ​​tehdystä rikoksesta:

Niinpä minä, Abraham Lincoln, Yhdysvaltain presidentti, julistan täten ja ilmoitan kaikille, joita asia koskee, että habeas corpus on keskeytetty kaikkialla Yhdysvalloissa useissa edellä mainituissa tapauksissa ja että tämä keskeyttäminen jatkuu koko mainitun kapinan ajan tai kunnes tätä julistusta muutetaan Yhdysvaltain presidentin myöhemmällä julistuksella tai peruutettu. Vaadin täten kaikkia Yhdysvaltojen tuomareita, asianajajia ja muita siviilivirkamiehiä sekä kaikkia Yhdysvaltain armeijan ja merivoimien virkamiehiä ja muita henkilöitä kiinnittämään erityistä huomiota tähän keskeyttämiseen ja panemaan sen täysimääräisesti täytäntöön, ja kaikkia kansalaisia Yhdysvaltojen on toimittava ja hallittava itseään vastaavasti ja Yhdysvaltain perustuslain ja kongressin lakien mukaisesti.


Ajanvapaudet eivät olleet etusijalla

Sisällissodan alkuvaiheessa, noin kaksi aamuyöllä 25. toukokuuta 1861, aseistetut unionin joukot ruoskasivat eteläisen sympatian nimeltä John Merryman sängyltään kotonaan Cockeysvillessä ja veivät hänet vankilaan Fort McHenryyn, Locust Pointin niemimaalla Baltimore.

Hän oli ensimmäisten joukossa Yhdysvaltojen armeijan Fort McHenryssä pidettyjen yli 2000 poliittisen vangin joukossa, jotka olivat enimmäkseen Baltimore ja Maryland, ilman syytteitä, oikeudenkäyntejä tai sallittua habeas corpus -kirjan, vangin muinaisen oikeuden, saattamista tuomari selvittääkseen säilöönotonsa laillisuuden.

Merrymanista tuli kuuluisa mielipide siviilien oikeuksista sodan aikana, jonka on kirjoittanut yksi Rehnquistin edeltäjistä, ylituomari Roger B. Taney, Marylander, joka on syntynyt Calvert Countyn istutuksella ja haudattu Frederickiin.

Dred Scott -päätöksen kirjoittaja Taney haastoi presidentti Abraham Lincolnin keskeyttämään habeas corpusin.

Nykyiset presidentti Bushin poikkeuksellisten sotavaltuuksien olettamisen puolustajat löytävät laillisen ennakkotapauksen Lincolnin keskeyttämisestä habeas corpusista ja sanktioista siviilien pidättämisestä ja vangitsemisesta unionin sotilaiden aikana.

Bush on Yhdysvaltain oikeusministerin John Ashcroftin välityksellä ehdottanut sotilastuomioistuinten käyttämistä terroristeiksi pidettyjen ulkomaalaisten pidättämiseen, tuomitsemiseen, tuomitsemiseen ja jopa teloitukseen.

"Historia toistaa itseään", sanoo Scott Sumpter Sheads, veteraani Park Service Ranger Fort McHenryssä, jonka historia Baltimore sisällissodan aikana käsittelee laajasti linnoituksen vankeja.

Senaatti on järjestänyt huomenna kuulemisia sotilastuomioistuinten käytöstä hallinnon terrorismin vastaisessa sodassa. Sisällissodan aikana kongressi tarkasteli Lincolnin keskeyttämistä habeas corpusista vasta kahden vuoden kuluttua ja hyväksyi sitten presidenttiä tukevan lain.

Sisällissodan edeltäjät presidentti Bushin salaisille sotatuomioistuimille painoivat ankarasti erityisesti Marylandin kansalaisia. Sheads kutsuu unionin läsnäoloa ja Baltimoren miehityksen lopettamista. & Quot

Sodan eri aikoina Baltimoren pormestari internoitiin Fort McHenryyn yhdessä poliisipäällikön ja koko poliisilautakunnan kanssa, Marylandin entinen kuvernööri ja 30 lainsäätäjän jäsentä.

Rautatiemagnaatti Ross Winans, eteläinen sympatia, joka valmisti teräshaukia hävittäjiä vastaan ​​pohjoismaalaisia ​​vastaan, vangittiin Fort McHenryssä, kunnes hän vannoi uskollisuusvalan Yhdysvalloille.

Kenraali John Adams Dix, yksi kovista unionin komentajista, joka valvoo Marylandia, määräsi kaksi "luostaria" poliisin valvottavaksi, jotta he voisivat tarkkailla julkistamattomia "Winans -aseita", kertoo Charles B.Clark, historioitsija, joka kirjoitti Marylandin liittovaltion valvonnasta. Marylandin historiallinen lehti.

Yhdeksän sanomalehteä tukahdutettiin tilapäisesti tai pysyvästi, kertoo toinen Maryland Historical Magazine -lehden kirjoittaja Sidney T.Matthews. Vähintään kymmenkunta sanomalehden omistajaa ja toimittajaa oli lukittu Fort McHenryyn, mukaan lukien Frank Key Howard, Francis Scott Keyn pojanpoika, joka kirjoitti "Tähtien leimahtavan bannerin" katsottuaan linnoituksen pommituksen.

Howard kirjoitti selvityksen vankeudestaan ​​Fort McHenryssä ja muissa unionin vankiloissa neljätoista kuukauden ajan Amerikan Bastillessa. Kaksi muuta kustantajaa pidätettiin sen myynnistä, Sheads kirjoittaa.

Unionin sotilaat vetivät tuomarin Richard Bennett Carmichaelin, kiihkeän kapinallisten sympatian, penkiltään, kun hän toimi Eastonin piirituomioistuimen puheenjohtajana ja pisteli häntä, kun tämä vastusti ja pakkasi hänet Fort McHenryyn.

"Tuomari Carmichaelin pidättäminen ajoi monet Marylandin asukkaat voimakkaaseen vihamielisyyteen liittohallitusta kohtaan", Clark huomauttaa.

Lincolnin mielestä unionin pitäminen yhdessä oli etusijalla Yhdysvaltojen kansalaisten kansalaisvapauksiin nähden. Maryland oli ainutlaatuisessa ja epämukavassa asemassa Lincolnin vaaleja vuonna 1860 seuraavien kuukausien aikana. Hän oli tullut heikoksi neljänneksi alle 2300 äänellä, noin 2,5 prosenttia 92 502 annetusta äänestä. John Breckenridge, eteläisten demokraattien valinta, voitti 42 482: lla, vain noin 1 000 ääntä enemmän kuin demokraatti Stephen Douglas.

Maaliskuun avajaispäivään mennessä kuusi syvän etelän osavaltiota ja Texas olivat eronneet ja muodostaneet Amerikan liittovaltiot ja valinneet Jefferson Davisin presidentiksi. 12. huhtikuuta 1861 Etelä -Carolina ampui Fort Sumteria. Konfederaation neljä muuta valtiota, mukaan lukien Virginia, erosivat ja sisällissota oli käynnissä.

Lincoln kutsui 75 000 vapaaehtoista Washingtonin suojelemiseksi. 19. huhtikuuta Baltimoren väkijoukko hyökkäsi Pratt Streetin pohjoisosasta ensimmäisten joukkojen joukkoon, kun he yrittivät vaihtaa junaa Washingtoniin. 21 sotilasta ja siviiliä kuoli.

Kahdeksan päivää myöhemmin Lincoln keskeytti habeas corpusin.

"Baltimoren menetys olisi ollut Marylandin menetys", kirjoittaa Morgan Dix isänsä muistelmassa Clarkin lainaamana. "Marylandin menetys olisi ollut kansallisen pääoman menetys ja ehkä, ellei luultavasti, unionin asian menetys."

Joten kun vanha tuomari Taney määräsi John Merrymanin vapauttamaan Fort McHenryn päätöksellä, joka on tullut tunnetuksi Ex Parte Merrymanina, Lincoln jätti hänet huomiotta.

"Tässä meillä on esimerkki vanhasta roomalaisesta laista", sanoi Rehnquist viime vuonna puheessaan Norfolkin ja Portsmouthin asianajajaliitolle "Inter Arma Silent Leges" - joka löysästi käännettynä tarkoittaa, että sodan aikana lait ovat hiljaa. "

Merryman, joka oli polttanut rautatiesiltoja Baltimoren ja pohjoispisteiden välillä Pratt Streetin mellakoiden jälkeen, vapautettiin muutaman kuukauden kuluttua Fort McHenrystä. Hän menestyi sodan jälkeen melko hyvin, kuten monet liittovaltion sympatiat Marylandissa. Hänet valittiin Marylandin rahastonhoitajaksi vuonna 1870 ja edustajainhuoneen jäseneksi vuonna 1874.


Lincolnin ulkopuolinen neuvonantaja

Ulkoministeri William Seward ja oikeusministeri Edward Bates tukivat keskeyttämistä. Mutta Lincoln ei ollut tyytyväinen talon neuvoihin.

Sitten hän kuuli Reverdy Johnsonia, merkittävää Baltimoren lakimiestä, jolla oli kansallinen maine korkeimman oikeuden asianajajana.

Johnson oli edustanut Marylandia Yhdysvaltain senaatissa vuosina 1845–1849, ja hän oli toiminut Yhdysvaltain oikeusministerinä presidentti Zachary Taylorin alaisuudessa. Mikä tärkeintä, Johnson oli demokraatti, joka vastusti Lincolnin vaaleja vuonna 1860.

Johnson oli myös edustanut orjanomistajaa Dred Scottin tapauksessa, josta päätuomari Roger Taney sai pahamaineisen lausunnon, jonka mukaan afrikkalaisamerikkalaisilla ei ollut "mitään oikeuksia, joita valkoisen miehen oli kunnioitettava". Lincoln halveksi Dred Scottin päätöstä ja kutsui sitä osaksi salaliittoa tehdä orjuudesta kansallinen instituutio.

Jos joku oli todennäköisesti eri mieltä Lincolnin kanssa, se oli Reverdy Johnson. Presidentti kuitenkin pyysi häneltä neuvoja.

Kuten kävi ilmi, Johnson tuki voimakkaasti Lincolnin pyrkimyksiä pelastaa unioni erosijoilta ja kertoi presidentille, että hänen ”ilmeinen velvollisuutensa” oli pidättää sabotaattoreita ja että habeas corpusin keskeyttäminen olisi ”täysin perustuslaillinen”.

Toukokuun 25. päivänä liittovaltion joukot pidättivät John Merrymanin rautatiesiltojen polttamisesta Marylandissa ja vangittiin Baltimoren Fort McHenryn linnoitukseen. Merrymanin asianajajat anoivat välittömästi ylituomarilta Taneylta, joka kuuli tapauksia Baltimoressa, habeas corpus -kirjeestä asiakkaansa vapauttamiseksi.

Taney sai tiedon siitä, että Lincoln keskeytti habeas corpuksen, ja että vain kongressi voi lykätä sitä. Hän määräsi Merrymanin vangit vankilaan tuomaan vanginsa tuomioistuimen eteen, mikä on juuri habeas corpus -kirjan määräys.

Lincoln ja siksi vangit eivät yksinkertaisesti ottaneet huomioon Taneyn vaatimusta, ja Merryman pysyi armeijan vangittuna. Lincoln neuvotteli jälleen Johnsonin kanssa, joka toisti tukensa habeas corpuksen keskeyttämiselle ja kirjoitti pitkän oikeudellisen lausunnon, jossa selitettiin hänen perustelunsa.

Washingtonin johtavassa sanomalehdessä National Intelligencer julkaistu lausunto tuki Lincolnin omaa lausuntoa määräyksen keskeyttämisestä: ”Ovatko kaikki lait, paitsi yksi, täytäntöönpanematta, ja hallitus itse mene palasiksi, jottei sitä rikottaisi? ? ”

Johnson ei hyväksynyt kaikkia Lincolnin antamia määräyksiä. Hän suhtautui kriittisesti päätökseen pidättää maanpetoksesta epäiltyjä miehiä ja saattaa heidät oikeudenkäyntiin sotilastuomioistuimissa.

Lincolnin murhan jälkeen Johnson edusti Mary Surrattia, joka tuomittiin, tuomittiin ja hirtettiin, koska hän oli suunnitellut salaliiton John Wilkes Boothin kanssa presidentin murhaamiseksi. Lincoln itse olisi epäilemättä rohkaissut Johnsonia hyväksymään Surrattin tapauksen. Hän ymmärsi, kuinka hyvät asianajajat toimivat, eikä pelännyt pyytää neuvoja ja neuvoja niiltä, ​​jotka olivat eri mieltä hänen kanssaan.

Tämän artikkelin on kirjoittanut Brian McGinty, riippumaton tutkija ja kirjan The John of Merryman: Abraham Lincoln and the Suspension of Habeas Corpus kirjoittaja, Harvard University Press, 2011.


Kongressi muutti tapaa, jolla Lincoln taisteli sisällissotaa vastaan

4. maaliskuuta 1861 Yhdysvaltain senaatti ja edustajainhuone kokoontuivat 37. kongressina päivänä, jona Abraham Lincoln vannoi presidentiksi. Avajaispuheessaan Lincoln otti sovittelevan kannan ja lupasi olla häiritsemättä orjuutta osavaltioissa, joissa se oli olemassa, mutta orjuuden vastaiset kongressin republikaanit, jotka tulivat tunnetuksi radikaaleina, väittivät, että sodan kulun muokkaaminen oli lainsäädäntöhaara, ei Valkoinen talo. Sisään Kongressi sodassa: Kuinka republikaaniset uudistajat taistelivat sisällissotaa, uhmasivat Lincolnin, lopettivat orjuuden ja muuttivat Amerikan, historioitsija Fergus M. Bordewich tutkii, kuinka 37. ja 38. kongressi pakottivat presidentin taistelemaan konfederaatiota vastaan ​​aggressiivisesti, vapauttamaan orjuudessa olevat neljä miljoonaa afrikkalaista amerikkalaista ja suojelemaan heidän kansalaisoikeuksiaan sekä säätämään lainsäädäntöä, joka teki liittohallituksesta vahvemman.

Kongressi sodassa: Kuinka republikaaniset uudistajat taistelivat sisällissotaa, uhmasivat Lincolnin, lopettivat orjuuden ja muuttivat Amerikan
Kirjailija: Fergus M Bordewich
Alfred A Knopf, 2020, 30 dollaria

Pennsylvanian tasavalta Thaddeus Stevens uskoi vahvasti rodulliseen tasa -arvoon ja painosti presidenttiä vapauttamaan ja lopulta värvämään mustia miehiä sotilaiksi. (Kongressin kirjasto)

Tunnistat neljä lainsäätäjää, jotka olivat keskeisiä hahmoja sisällissodan aikana. Keitä he olivat? Kaksi oli johtavia radikaaleja, edustaja Thaddeus Stevens Pennsylvaniasta ja senaattori Ben Wade Ohiosta. Molemmat puolustivat johdonmukaisesti aggressiivista sotapolitiikkaa ja voimakkaita toimia Etelä -Euroopan orjien vapauttamiseksi. Toinen, Mainen senaattori William P. Fessenden, luonteeltaan konservatiivinen, vain myöhässä ja varovaisesti yhtyi radikaaleihin senaatin rahoituskomitean puheenjohtajana, hän oli keskeinen hahmo kerätäkseen rahaa sodan jatkamiseksi. Neljäs, Ohion edustaja Clement L.Vallandigham, vankka Copperhead, oli pohjoisdemokraatti, jolla oli eteläiset sympatiat, ja johtava neuvottelija rauhan puolestapuhuja.

Mitkä olivat suurimmat haasteet kongressille vuonna 1861? Kongressin kohtaamat haasteet olivat eksistentiaalisia: Kuinka Pohjois voitaisiin mobilisoida sotaan, jota se ei koskaan odottanut taistelevansa? Miten sota voitaisiin maksaa? Voisiko perustuslaki selviytyä kansalaisoikeuksien keskeyttämisestä kansallisen turvallisuuden nimissä? Pitäisikö sotaa käydä eteläisen omaisuuden - mukaan lukien orjat - pyhyyttä kunnioittaen vai säälimättömyydellä, joka saisi erotetut valtiot polvilleen? Epäily keskushallintoa kohtaan, epäluottamus vahvaa toimeenpanovaltaa kohtaan ja valtioiden oikeuksien perinteet-sekä pohjoisessa että etelässä-uhkasi heikentää maan sotataitoja, kun taas syvällinen rasismi uhkasi saastuttaa kaikki sotapolitiikat, jotka koskivat mustien amerikkalaisten tulevaisuudesta.

Mitkä olivat 37. kongressin erityisistunnon tärkeimmät saavutukset 4. heinäkuuta 1861-elokuu. 7, 1861, ja mikä oli heidän toimintansa taustalla? Itse asiassa erityisistunto teki sodasta todellisuuden. Takavarikointilain hyväksyminen helpotti orjuutettujen ihmisten vapauttamista ”sodan salakuljetuksena” ja aloitti marssin kohti yleistä vapautumista. Amerikan historian suurin sotalaina tähän mennessä hyväksyttiin, ja ensimmäinen tulovero otettiin käyttöön. Rahaa käytettiin joukkojen maksamiseen, aseiden ja taisteluvälineiden ostamiseen, linnoitusten rakentamiseen ja panssaroitujen alusten kehittämiseen. Merivoimien koko kasvoi dramaattisesti. Presidentti sai valtuudet mobilisoida valtion miliisit sodan ajaksi. Liittovaltion työntekijöitä vaadittiin ensimmäistä kertaa vannomaan sitova uskollisuusvala. The Philadelphia Daily News "Tämä ylimääräinen istunto on ollut monessa suhteessa merkittävin kaikista järjestetyistä liittovaltion perustuslain hyväksymisen jälkeen."

Mainen senaattori William Pitt Fessenden vaati veroja ja lainoja sodan maksamiseen.

Kongressi kannatti presidentti Lincolnin yksipuolisia toimia sodan alkuviikoina lukuun ottamatta hänen päätöstään keskeyttää habeas corpus -kirjoitus. Voitko selittää habeas corpusin merkityksen ja kuinka presidentin päätös vaikutti sotatoimiin? Lincolnin keskeyttäminen habeas corpusista oli hätätilanne eteläisten sympatistien sabotaasi- ja kumouksellisiin tekoihin Marylandissa. Keskeyttäminen antoi armeijalle mahdollisuuden pidättää ja pitää siviilejä epäillyinä sabotoijina ilman asianmukaista menettelyä. Demokraatit ja jotkut republikaanit protestoivat tätä kansalaisvapauksia vastaan ​​havaittua hyökkäystä, mutta jos Lincoln ei olisi toiminut Washingtonia ja sen pientä sotilasvaruskuntaa olisi suljettu pohjoisesta. Kesti useita kuukausia, ennen kuin republikaanit kokoontuivat Lincolnin taakse keskeytyskysymyksessä, ja monet tekivät niin pitkittyneillä moraalisilla vaatimuksilla.

Kongressi, jossa republikaanien enemmistö oli molemmissa taloissa, oli presidenttiä edellä emansipaatiossa. Mihin toimiin 37. kongressin lainsäätäjät ryhtyivät ja jotka saivat Lincolnin vapauttamaan orjia? Kun kongressi hyväksyi takavarikointilain, se keksi strategian pakolaisorjien turvallisuuden takaamiseksi unionin linjoilla, pakenevan orjalain vastaisesti. Vuonna 1862 kongressi äänesti kaikkien jäljellä olevien orjien vapauttamisesta maan pääkaupungissa, kun taas voimakkaat radikaalit, kuten Thaddeus Stevens, kehottivat Lincolnia omaksumaan yleisen vapautumisen sotatoimena. Tämä presidentti lopulta sitoutui alustavaan vapautus julistukseen syyskuussa 1862 ja virallisti julistuksen 1. tammikuuta 1863. Vaikka sitä sovellettiin vain liittovaltion valvonnassa oleviin alueisiin, julistus teki selvän liittovaltion päättäväisyyden tuhota orjuus kaikkialla. Jo vuonna 1862 radikaalit kongressissa alkoivat myös painostaa entisten orjien ja vapaiden afroamerikkalaisten rekrytointia sotilaiksi, mistä tuli virallinen politiikka vuonna 1863.

Ohiolainen Benjamin Wade toimi sodankäynnin sekakomitean puheenjohtajana. Hän sai kenraalit viiriäisiin, jos he eivät taistelleet tarpeeksi lujasti. (Kongressin kirjasto)

Yksi 37. kongressin kiistanalaisimmista toimista oli sodankäynnin sekakomitean muodostaminen. Miksi komitea oli niin merkittävä sotilaspolitiikan ja yleisen mielipiteen kannalta? Sekakomitea oli kongressin sotapolitiikan liikkeellepaneva moottori, joka rohkaisi ja painosti Lincolnia ryhtymään aggressiivisempiin sotilaallisiin toimiin ja toimimaan päättäväisemmin orjuutta vastaan. Komitea haastatteli satoja palvelevia armeijan upseereita heidän strategioistaan, taktiikoistaan ​​ja hallinnostaan ​​ja haastoi julkisesti heidät, kuten kenraalimajuri George McClellanin, jonka mielestä se ei ollut riittävän sitoutunut kovan sodan politiikkaan. Komitea tutki myös voimakkaasti sodankäyttöä, liittovaltion vankien kohtelua Konfederaatiossa ja mustien liittovaltion joukkojen kauhistuttavaa joukkomurhaa Fort Pillowissa vuonna 1864. Komiteaa arvosteltiin sekä sodan aikana että sen jälkeen esimerkkinä perusteettomasta siviilien puuttumisesta sodankäyntiä. Sen puolustajat vastasivat, että komitea välitti kongressin itse asiassa perustuslain mukaisen valvontatehtävänsä. Jos komiteaa olisi johtanut vähemmän voimakkaasti - sen puheenjohtajana oli radikaali senaattori Ben Wade Ohiosta - McClellan ja hänen tyyppiset varovaiset kenraalit olisivat todennäköisesti pysyneet komennossa paljon pidempään ja paine mustien joukkojen värväykseen olisi ollut paljon heikompi.

Kongressi hyväksyi innovatiivisen lainsäädännön, joka vaikuttaa edelleen maahan 2000 -luvulla. Voitko puhua noista laskuista? Sisällissodan aikakausi oli yksi dynaamisimmista lainsäädäntöaktivismin ajanjaksoista Amerikan historiassa. Kongressi mahdollisti unionin voiton nostamalla sotatoimien ylläpitämiseksi tarvittavia tähtitieteellisiä summia toteuttamalla sotavelkakirjojen innovatiivisen myynnin ja maan ensimmäisen tuloveron. Se myös keksi kansakunnan rahoitusjärjestelmän osittain ensimmäisen kansallisen valuutan liikkeeseen laskemisen kautta ja hyväksyi kauaskantoisen lainsäädännön, jota sotaa edeltävä eteläinen järkkymättömyys esti pitkään: erityisesti länsimainen kotitalous, mannertenvälinen rautatie ja maa- apurahaoppilaitokset. Päättäväisellä tuellaan vapautumiseen kongressi käynnisti myös rotuvallankumouksen, joka kaataisi eteläisen puuvillatalouden ja saisi lopulta lähes 4 miljoonan entisen orjan kansalaisen.

Tasavallan Clement Vallandigham Ohiosta oli johtava Copperheadin orjuus, joka kampanjoi neuvoteltavan rauhan puolesta. (Kongressin kirjasto)

Yksi vaikeimmista ja kiistanalaisimmista kysymyksistä, joista kongressi keskusteli, oli se, mitä tehdä ihmisille, joita pidettiin pettureina, koska he tukivat Konfederaatiota. Keskustele siitä, miten kongressi käsitteli kuparipäät. Kuparipää agitaatiota sotaa vastaan ​​vaihteli kongressin lattialla olevista väittelyistä, lehdistön polemiikista järjestettyyn kumoamiseen. Muutama kuparipää karkotettiin lopullisesti kongressista, ja liikkeen merkittävin johtaja, tasavalta Clement L. Vallandigham, pidätettiin ja karkotettiin liittoon. (Hän palasi myöhemmin osallistumaan vuoden 1864 demokraattiseen konventtiin.) Vuodesta 1861 lähtien, katkeran keskustelun jälkeen, kongressi jatkoi habeas corpusin keskeyttämistä ensin Marylandissa ja osissa Koillisosaa ja lopulta koko maassa, jolloin sotilasviranomaiset pystyivät tukahduttamaan. äärimmäistä Copperhead -toimintaa. Täytäntöönpano vaihteli laajalti ja oli joskus oikukas. Sadat pidätettiin ja vangittiin, ja useat sanomalehdet keskeytettiin, mutta yleensä vain lyhyiksi ajoiksi, mikä aiheutti laajaa levottomuutta kansalaisvapauksien rajoittamisesta.

Toinen yleisön levottomuuksia aiheuttanut teko oli vuoden 1863 ilmoittautumislaki. Mitä tämän uuden lain seurauksena tapahtui? Ilmoittautumislaki mahdollisti sotaosaston arpajaiset 20-45 -vuotiaille miehille. Se oli ensimmäinen asevelvollisuus Yhdysvaltain historiassa ja radikaali poikkeaminen perinteestä, jonka mukaan armeijan tyhjentyneet joukot täytetään vapaaehtoisista. Joillakin alueilla, etenkin niillä, joilla on suuri kuparipääkunta, julkinen reaktio oli voimakasta, voimakkaimmin New Yorkissa, missä satoja ihmisiä kuoli mellakoiden aikana heinäkuussa 1863. Ilmoittautumislaki loi myös järjestelmän provosoivista marsalkista autiomaiden pidättäminen, ”petollisista käytännöistä” rankaiseminen ja pettureiden ja vihollisvakoojien takavarikointi. Lisäksi se määräsi jyrkkiä rangaistuksia kaikille, jotka peittivät aavikon, vastustivat luonnosta tai neuvoivat ketään tekemään niin. Joillakin Keskilännen paikkakunnilla teko johti mellakointiin ja verenvuodatukseen, mukaan lukien hyökkäykset rekrytoiviin upseereihin ja toimistoluonnoksiin, ja 38 provosti -marsalkan murhaamista sodan loppuun mennessä.

Clement Vallandigham nähdään useimmiten tuomittavana orjuuden kannattajana ja petturina. Sinulla on vivahteikkaampi näkemys. Vallandigham, joka edusti Daytonia Ohiossa ja josta tuli Copperheadsin kongressin selkein johtaja, oli anteeksiantamaton rasisti ja valkoinen ylivalta, joka vastusti voimakkaasti unionin sotatoimia kaikkein häpeällisimmällä tavalla. Mutta hän oli monimutkainen hahmo. Hän vastusti kuolemanrangaistusta, kannatti maahanmuuttajien työväenluokkaa ja protestoi merimiesten julmaa kohtelua amerikkalaisilla aluksilla. Hän hyökkäsi väsymättä rotuun ”sulautumista” ja ”neekerien tasa -arvoa” vastaan ​​ja syytti, että emansipaatio saisi miljoonat mustat muuttamaan pohjoiseen varastamaan valkoisten miesten työpaikkoja. Samalla hän puolusti perinteisiä kansalaisvapauksia liittovaltion luostarimestarien toimia ja tukahduttavia toimenpiteitä, kuten Copperhead -sanomalehtien sulkemista ja sodanvastaisten miesten vangitsemista vastaan ​​sananvapauden käytön vuoksi. Jos hän olisi kannattanut valistuneempia rodun ja unionin politiikkoja, häntä voitaisiin hyvin juhlia yhdeksi Amerikan suurimmista sota -ajan toisinajattelijoista.

Lyhennetty versio tästä haastattelusta ilmestyi toukokuun 2020 numerossa Amerikan ja#8217: n sisällissota.


Presidentti Lincolnin julistus keskeyttää Habeas Corpuksen kirjoittaminen

On tullut tarpeelliseksi kutsua palvelukseen paitsi vapaaehtoisia myös osia
valtioiden miliisiin luonnoksella Yhdistyneessä kuningaskunnassa vallitsevan kapinan tukahduttamiseksi
Valtioita ja uskottomia henkilöitä ei ole riittävästi pidätetty tavanomaisesta oikeusprosessista
estää tätä toimenpidettä ja antaa apua ja lohtua eri tavoin kapinaan

Olkoon siis ensiksi määrätty, että nykyisen kapinan aikana ja tarpeen mukaan
toimenpide tukahduttaa sama, kaikki kapinalliset ja kapinalliset, heidän avustajansa ja avunantajansa
Yhdysvallat, ja kaikki henkilöt, jotka estävät vapaaehtoisten värväytymistä, vastustavat miliisiluonnoksia tai
syyllistynyt epälojaaliin käytäntöön ja antanut apua ja lohtua kapinallisille
Yhdysvaltoihin, sovelletaan sotatilalainsäädäntöä, ja heidät voidaan tuomita oikeudenkäynnillä ja rangaistuksella

Sota- tai sotilaskomissio:

Toinen. Että Habeas Corpusin kirjoittaminen on keskeytetty kaikkien pidätettyjen henkilöiden osalta
ovat nyt tai myöhemmin kapinan aikana vangittuna mihin tahansa linnoitukseen, leiriin, arsenaaliin, armeijaan
vankilaan tai muuhun sotilasviranomaisen tai minkä tahansa tuomioistuimen tuomioon
Sota- tai sotilaskomissio.

Tämän vakuudeksi olen ojentanut käteni ja aiheuttanut Yhdysvaltojen sinetin
kiinnitetty.

Tehty Washingtonin kaupungissa syyskuun kahdentenakymmenentenä neljäntenä päivänä, Herramme ensimmäisenä vuonna
tuhat kahdeksasataa kuusikymmentäkaksi ja Yhdysvaltojen itsenäisyys 87.

[allekirjoittanut] Puhemies:
William H Seward
Ulkoministeri.


Laiton Lincoln? Abraham Lincoln ja Habeas Corpus

Itse asianajaja, presidentti Abraham Lincoln kohtasi toimikautensa aikana vaikeita perustuslakikysymyksiä.

Amerikkalaisten kansalais- ja poliittisten sankareiden panteonissa Abraham Lincoln on varmasti lähellä huippua. Nöyrästä Illinoisin asianajajasta tuli aloittavien Yhdysvaltojen johtaja sen pimeimmällä hetkellä ja hän ohjaili häntä taitavasti neljän painajaismaisen sisällissodan vuoden läpi. Lincolnia pidetään laajalti Yhdysvaltain suurimpana presidenttinä, joka ei koskaan unohtanut tavoitettaan säilyttää unioni ja joka onnistui tässä jaloissa asioissa.

Yet Lincoln, who in our collective memory resounds as a strong, certain and triumphant leader, was forced to make incredibly difficult decisions throughout the Civil War, and some of these decisions have not always been applauded. Lincoln may have, as some scholars have put it, a “dark side.” His actions were not always approved of at the time in fact, Lincoln decried as a tyrant in many quarters. In the spring of 1861, President Lincoln suspended the writ of habeas corpus in Maryland—allowing American citizens to be locked up indefinitely without the opportunity of a trial. Lincoln’s suspension of the writ stands as one of the strongest uses of presidential power in United States’ history. This post examines not only the crisis in Maryland that led to such drastic (or draconian?) legal steps, but also explores the debate regarding Lincoln’s actions. Three simple questions are then raised and considered: Were Abraham Lincoln’s actions legal? What were his constitutional views that would permit such a bold use of presidential power? Lastly, were his actions justified?

With the firing on Fort Sumter in April, 1861 and the subsequent secession of four more upper-South states, the Union stood in a precarious position. The secession of Virginia in particular proved troublesome, as it threatened the capital at Washington and would perhaps pull Maryland into the Southern Confederacy as well. On April 19th, the 6th Massachusetts Infantry Regiment marched through downtown Baltimore, headed for the train station and Washington, D.C. A pro-Southern mob formed, angry at the presence of Federal troops in their city. The mob grew violent, the nervous Massachusetts soldiers opened fire, and when the smoke cleared four soldiers and twelve citizens lay dead. Within the following days, telegraph lines and railroad connections into the city were cut by secessionists. Maryland stood on the brink of secession, Washington D.C. was isolated from the rest of the North, and the Union hung in the balance.

In the midst of this turmoil, President Abraham Lincoln acted decisively. While Maryland collectively leaned Unionist, Baltimore was obviously a seething cauldron of secessionist dissent, and Washington D.C. was threatened by the ability of Baltimore to cut off communications with the North. Therefore, on April 27, 1861, President Lincoln ordered the suspension of the writ of habeas corpus “at any point on or in the vicinity of the military line [railroad]” which headed north through Maryland the orders were generally kept private, sent to military commanders only. This bold step was a grave exercise in presidential power. Lincoln’s suspension of the writ cannot be overestimated. The President was in short authorizing the military to lock up troublemakers and throw away the key.

Supreme Court Chief Justice Roger B. Taney, here pictured by Matthew Brady, challenged LIncoln's Suspension of the Writ of habeas corpus to no avail.

Yet Lincoln’s suspension of the writ in April of 1861 was not to go unchallenged. No one had bothered to notify the judiciary that Lincoln was suspending the writ, and this did not set well with Chief Justice Roger B. Taney of the United States Supreme Court, who complained, “No official notice has been given to the courts of justice or to the public by proclamation or otherwise that the President claimed this power.” Taney, who had presided over the infamous 1857 Dred Scott decision, challenged the President’s suspension of the writ in a court case, ex parte Merryman. John Merryman was an early casualty of the suspended writ. Merryman had been locked up under suspicion of burning bridges, cutting telegraph lines, and helping to organize a pro-Southern militia. Despite Chief Justice Taney’s attempt secure the release of Merryman via a writ of habeas corpus, the military rejected the writ (as per Lincoln’s orders), and Merryman continued his imprisonment.

Taney’s ruling in ex parte Merryman criticized the Lincoln administration, finding its actions to be unconstitutional on several grounds. First, he argued that the power to suspend the writ was found not within Article II of the Constitution (the executive), but instead was under Section 9, Article I of the Constitution and therefore fell under the purview of Congress. Taney cited previous Chief Justice John Marshall as stating, “If at any time, the public safety should require the suspension [of the writ of habeas corpus]…it is for the legislature to say so.” Lincoln did not have the constitutional power to suspend the writ Congress did. As Taney chastised, “I can see no ground whatever for supposing that the President, in any emergency or in any state of things, can authorize the suspension of the privilege of the writ of habeas corpus, or arrest a citizen, except in aid of the judicial power.” Second, by suspending the writ, Lincoln had also failed to provide John Merryman with the due process of law.

Lincoln’s response to Taney’s ruling (though he never said specifically to whom he was addressing, it was commonly understood to be Taney) is quite famous, and much can be read into it:

…To state the question more directly, are all the laws, but one, to go unexecuted, and the government itself go to pieces, lest that one be violated? Even in such a case, would not the official oath be broken, if the government should be overthrown, when it was believed that disregarding the single law, would tend to preserve it? But it was not believed that this question was presented. It was not believed that any law was violated.

Clearly, Lincoln felt that national security (preserving the Union) and thereby upholding the existence of the government and its body of laws, trumped the importance of upholding one single law. Yet if Lincoln truly believed that no laws had been broken, why would Lincoln feel the need to defend his actions? Historian James G. Randall has concluded that Lincoln had significant doubts about the legality of his actions, and those doubts are reflected in his writings (thus, Lincoln defends a hypothetical scenario). Further, Lincoln highlighted the improbability of convening Congress and suspending the writ quickly enough to respond to an emergency. “[I]t cannot be believed the framers…intended,” Lincoln queried, “that in every case, the danger should run its course, until Congress could be called together.”

John Merryman, who Despite Chief Justice Taney's Best Efforts, Was imprisoned at Fort McHenry in Maryland.

Despite whatever doubts he may have possessed, Lincoln defended his suspension of the writ and simply ignored Chief Justice Taney’s ruling. It is interesting to note that the use of suspended writs only continued to grow as the war continued, and Lincoln in fact began to delegate the “writing of the orders and proclamations suspending the writ…a sure sign of indifference”. Lincoln grew confident in his ability to suspend the writ as the war dragged on.

While Lincoln had both responded to and ignored Chief Justice Taney, he also had to explain himself to Congress, to whom the authority to suspend the writ of habeas corpus clearly did belong. In July of 1861, Lincoln defended his actions to Congress in much the same way as he had responded to Taney. As noted historian Philip Shaw Paludan has argued, Lincoln’s responses seem to suggest that he believed he “might execute a law before Congress passed it,” if he felt that Congress would approve afterwards. Congress did approve of his actions, which was perhaps partly the cause of Lincoln’s willingness to continue suspending the writ throughout the war. Indeed, thousands of citizens would be arrested without the writ by war’s end, although many of them hailed from Confederate or border states.

Thus, Abraham Lincoln perhaps broke the law. And perhaps he knew it. But he would continue to suspend the writ as the war dragged on. What, then, allowed Lincoln to take such powerful executive steps? What were his justifications for continually toeing the legal line?

The great biographies of Abraham Lincoln give us only the briefest glimpses into Lincoln’s constitutional thoughts regarding his bold actions in Maryland. David Herbert Donald’s Lincoln provides a brief account of the incident, giving the impression that Lincoln could not address the legal counter-arguments against his actions and thus simply ignored them. Carl Sandburg’s much vaunted volumes on Lincoln also paint a quick portrait, highlighting Lincoln’s famous quip, “Are all the laws, but one, to go unexecuted, and the government itself go to pieces lest that one be violated?” This initial response by Lincoln satisfies Sandburg, who provides little analysis on the response and how it can be interpreted regarding Lincoln’s personal views.

Yet both Donald and Sandburg’s works are classical biographies. Several works exist that focus specifically on Lincoln and the Constitution. Historian Mark Neely, Jr. concludes that Lincoln had doubts about his legal, constitutional ability to suspend the writ, but over time grew comfortable with and perhaps indifferent to the writ’s suspension. However, Neely also defends Lincoln’s use of the writ as being strictly for military, not political purposes. While all the authors previously mentioned are noted historians, work by Daniel Farber grants us the vantage point of a political scientist. Farber focuses less on Lincoln’s personal thought process, but more on the constitutionality of his actions. Farber finds Lincoln’s actions “constitutionally appropriate,” though he notes they can “hardly be considered free from doubt.”

Many historians have been defenders of Lincoln’s suspension of the writ, or at least forgiving of it Joshua Kleinfeld’s work stands in stark contrast to this trend, as he argues that Lincoln clearly violated the Constitution and threatened civil liberties. Brian Dirck argues that Lincoln, with his law background, felt most comfortable making these Constitutional decisions (as opposed to military ones) and showed himself to possess a “broad constructionist interpretation” of the Constitution.

Despite the possibility of Maryland legislators convening to secede, Lincoln only suspended the writ to keep military lines with the North open thus, as Mark Neely argues, Lincoln only used the suspension of the writ for military purposes only, not for political gain. This strict use of executive power for military use only is also exemplified by Lincoln’s refusal to use his powers to challenge voting rights he allowed anyone to vote, including in the 1864 election which was essentially a “referendum on the war,” a referendum on which the fate of the nation depended.

This 1864 Cartoon from the British magazine Punch shows Lincoln---"The Federal Phoenix"---rising from the ashes of constitutional rights set ablaze.

We return then to our three original questions—was Lincoln’s suspension of the writ of habeas corpus legal? What constitutional viewpoint did Lincoln possess that allowed such bold executive action? If Lincoln’s actions were not constitutional, was he justified in the suspensions regardless? Ultimately, Lincoln clearly ignored a Supreme Court ruling (which via judicial review is the final arbiter of constitutionality) that revoked his power to suspend the writ as unconstitutional. Daniel Farber, political science professor at the University of California-Berkeley, concedes that Lincoln’s failure to adhere to Taney’s ruling was likely unlawful executive nullification can’t be argued for, nor did Lincoln argue for it.

Taney’s ruling was based on precedent. John Marshall had noted that the power to suspend the writ “is for the legislature,” and Joseph Story, another former Supreme Court Justice had also stated that the “power is given to congress to suspend the writ of habeas corpus in cases of rebellion or invasion…[and] must exclusively belong to that body.” There was a clear standing in American legal tradition and precedent that the power of suspension went solely to Congress. As Joshua Kleinfield succinctly argues, “Taney’s textual argument would stand. Lincoln was not constitutionally entitled to suspend the writ of habeas corpus.” The result, in Kleinfield’s view, was the weakening of civil liberties and enhanced executive power. First, Lincoln increased the power of the executive by ignoring a Supreme Court ruling that should have been binding. Second, “Lincoln seized a power which the Constitution considered too dangerous to be in the hands of a president,” setting a dangerous precedent and creating the possibility of future power grabs by the executive in the future (along with the ability to ignore the judiciary while doing so).

Yet while Kleinfield and Taney may agree, other historians do not. Brian Dirck sees legitimacy in Lincoln’s exercise in power, as Lincoln possessed “a broad constructions interpretation of his own powers as commander-in-chief. What he posited here was not lawless tyranny, but a lawful, and very expansive, reading of the Constitution…” Lincoln also countered the hypothetical illegality of his actions by referencing his duties as listed in the presidential oath of office. He considered his duty to uphold and protect the Constitution to be greater than the execution of any single law. Lincoln himself phrased this famously in an anecdote, “Was it possible to lose the nation, and yet preserve the constitution? By general life and limb must be protected yet often a limb must be amputated to save a life but a life is never wisely give to save a limb.” If Washington D.C. had fallen to the Confederacy, or Maryland seceded with the rest of the South and the Union had been dismantled, Lincoln would have failed in his duties as president and commander in chief. Such a chain of events was certainly plausible. Lincoln’s arguments justifying his actions fall in line with the traditional definition of necessary emergency powers simply put, he had to choose between the lesser of two evils (fall of the Union or suspension of the writ). As famed historian James McPherson noted, Lincoln felt strongly that his chief obligation as commander in chief was to preserve the Union, and that single objective overrode all other Constitutional concerns.

Thus, answers seem to have emerged for the first two questions. In the strictest sense, Lincoln’s suspension of the writ of habeas corpus was likely unconstitutional, unless one takes an incredibly interpretive view of the document. Clearly, ignoring Chief Justice Taney’s ruling regarding suspension of the writ was illegal. Thus, Lincoln clearly skirted along the line of constitutionality in suspending the writ of habeas corpus from 1861 onwards.

Lincoln held constitutional viewpoints that justified his strong, albeit controversial, executive actions. First, his broad interpretation of the executive power, especially in drawing upon the presidential oath and his role as commander in chief in wartime, allowed him to stretch the limits of executive power. He acted independently and quickly in times of crisis, in ways he assumed Congress would approve. Second, Lincoln took a very practical approach to the use of presidential power. He felt strongly that his duty to preserve the Union and its government overrode any other Constitutional obligations or restrictions. Survival of the nation came first. This similarly ties into his apparent acceptance of the concept of emergency powers for the executive (which could much more swiftly deal with crisis than Congress). This is noteworthy, for as Brian Dirck points out, it also suggests that Lincoln did not act on any “program or system of thought. There was no “Lincoln Doctrine” concerning how a president should conduct a war.” Lincoln acted as the circumstances required, varying his actions to the situation, but always with the goal of preserving the Union.

The last question, then, is whether Lincoln truly was justified to break the law, indeed the Constitution? Do his justifications have merit? The question is, to a certain extent, a counterfactual one the outcome of the crisis had Lincoln not suspended the writ of habeas corpus is unknown. Yet no greater emergency exists than civil war, whence the very survival of the state is at stake. Further, it does become clear that Lincoln, despite his unconstitutional actions, possessed great respect on the Constitution and put much thought into his actions. As Philip Shaw Paludan notes, “Lincoln consistently placed himself within constitutional limitations.” This is evident even when Lincoln suspended the writ, for immediately following the crisis he submitted himself to Congress, both in explanation and review.

Ultimately, Abraham Lincoln faced an extraordinary national emergency in the spring of 1861, one that threatened the very existence of the United States itself. In response, he took extraordinary, albeit extra-Constitutional, steps to secure the nation. While some of Lincoln’s actions clearly seem to fall outside the law (particularly ignoring a Supreme Court ruling), his broad constitutional interpretation and pragmatic approach to the situation, namely placing the security and survival of the nation over the execution of a single law, allowed him to exercise unprecedented executive power. While the alternatives are unknown, Lincoln’s actions did help secure Washington D.C. and Maryland, which went a long way towards the preservation of the Union. Lincoln’s use of extra-constitutional power seems to be justified due to the extraordinary emergency crisis the nation faced, his limited use of suspension of the writ of habeas corpus (only for military use), the immediate explanation justifications of his actions to Congress, and finally his larger respect for the Constitution in general.

Zac Cowsert currently studies 19th-century U.S. history as a doctoral student at West Virginia University, where he also received his master's degree. He earned his bachelor's degree in history and political science at Centenary College of Louisiana, a small liberal-arts college in Shreveport. Zac's research focuses on the involvement and experiences of the Five Tribes of Indian Territory (present-day Oklahoma) during the American Civil War. He has worked for the National Park Service at Fredericksburg & Spotsylvania National Military Park. ©

Sources and Further Reading:

Dirck, Brian. “Lincoln as Commander-in-Chief.” Perspectives on Political Science 39, no. 1 (Jan.-Mar., 2010): 20-27. http://web.ebscohost.com (accessed November 15, 2011).

Donald, David Herbert. Lincoln. New York: Simon & Schuster, 1995.

Ewers, Justin. “Revoking Civil Liberties: Lincoln’s Constitutional Dilemma.” USA Today online, (Feb. 10, 2009). http://www.usnews.com (accessed November 16, 2011).

Farber, Daniel. Lincoln’s Constitution. Chicago: University of Chicago Press, 2003.

Kleinfield, Joshua. “The Union Lincoln Made.” History Today 47, no. 11 (Nov., 1997): 24-30. http://web.ebscohost.com (accessed November 15, 2011).

McPherson, James. Battle Cry of Freedom: The Civil War Era. New York: Oxford University Press, 1988.

---. Tried By War: Abraham Lincoln as Commander in Chief. New York: Penguin Press, 2008.

Neely, Jr., Mark E., The Fate of Liberty: Abraham Lincoln and Civil Liberties. New York: Oxford University Press, 1991.

Paludan, Phillip Shaw, “‘Dictator Lincoln’: Surveying Lincoln and the Constitution.” Organization of American Historians Magazine of History 21, no. 1 (Jan., 2007): 8-13. http://web.ebscohost.com (accessed November 15, 2011).

Sandburg, Carl. Abraham Lincoln. 3 Vols. New York: Dell Publishing Co., 1954.


Why Did Lincoln Suspend the Writ of Habeas Corpus?

President Lincoln suspended the writ of habeas corpus in an effort to protect public safety and reduce the potential for rebellion. There were many people in Maryland who were sympathetic to the Confederate army. Maryland was strategically important because all of the overland supply and communication lines ran through Baltimore.

President Abraham Lincoln issued his order to General Winfield Scott on April 27, 1861 as a means to protect vulnerable rail lines. Maryland's loyalties to the Federal Government were uncertain, and the President ordered the arrest of several members of the Maryland legislature who had Confederate sympathies.

John Merryman, of Cockeysville, Maryland was arrested for recruiting and training Confederate soldiers. John Merryman's attorney petitioned the federal court for a writ of habeas corpus, and the writ was granted by Chief Justice Roger Brooke Taney. His order to appear before the court was ignored by the military officers that were holding John Merryman prisoner. Chief Justice Taney found the suspension unconstitutional when he issued his opinion, asserting that only Congress had the authority to suspend the writ of habeas corpus. President Lincoln's proclamation on Sept. 24, 1862 expanded his earlier order of suspension to include every state in the country, and allowed the arrest of anyone who was critical of the Union war effort, including newspaper editors. In addition to protecting strategically sensitive areas, the suspension of the writ also allowed the government to try people in a military court.


Published June 26. 2011 12:01AM | Updated June 26. 2011 12:19AM

By Kenton Robinson Day Staff Writer

In the history of the United States, there have been only two occasions in which a president has suspended the writ of habeas corpus, a person's right to challenge in court the legality of his imprisonment.

Most recently, on Oct. 17, 2006, President George W. Bush, with the approval of Congress, suspended the right of habeas corpus to persons "determined by the United States" to be terrorists.

While Bush was widely criticized for breaching this fundamental constitutional right, he was not the first president to do so.

The first was Abraham Lincoln.

Lincoln suspended the right of habeas corpus on April 27, 1861, along the Philadelphia to Washington railroad line. By year's end, he would extend that suspension to rail lines running from Philadelphia to New York, from New York to Bangor, Maine, and to the state of Missouri. He would eventually, in the fall of 1862, suspend the writ nationwide.

What this meant, in effect, was that the government could imprison anyone suspected of being a rebel spy or saboteur indefinitely without having to show cause or make a case for the arrest in court.

Like Bush, Lincoln came under fire for his decision.

In particular, Lincoln stated the objection this way: that the president, "who is sworn to 'take care that the laws be faithfully executed,' should not himself violate them."

But when he addressed Congress on July 4, 1861, Lincoln defended his decision on two grounds: that it was essential to preserving the Union and that it was constitutional.

"Are all the laws, but one, to go unexecuted, and the government itself go to pieces, lest that one be violated?" Lincoln asked. "Even in such a case, would not the official oath be broken, if the government should be overthrown, when it was believed that disregarding the single law, would tend to preserve it?"

And Lincoln cited the provision in the Constitution - Article I, Section 9, clause 2 - that authorized his action: "The Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it.''

The difference between Bush and Lincoln, of course, is that while Bush suspended the right for "aliens detained by the United States," Lincoln did so for American citizens.

Perhaps it is too soon for history to judge Bush's action, but historians have reached a verdict on Lincoln's, says Michael Burlingame, the Chancellor Naomi B. Lynn Distinguished Chair in Lincoln Studies at the University of Illinois at Springfield, and the author of "Abraham Lincoln: A Life," which is considered the definitive work on the 16th president.

Historian Mark Neely, for example, "examined the records of thousands of military tribunals and concluded that the Lincoln administration did not abuse the power of suspension by arresting people simply because they criticized his policies," Burlingame says.

"Rather the arrests were overwhelmingly justified by the circumstances of the war," he says. "Most historians believe that Lincoln did not violate the Constitution in suspending the writ."

Lincoln's fiercest critic was Chief Justice Roger B. Taney, who, serving in the capacity of the federal circuit court judge in Maryland, issued an opinion that one John Merryman, who was arrested in his bed at 2 a.m. on May 25 and imprisoned at Fort McHenry, was arrested "without warrant from any lawful authority."

Merryman "appears to have been arrested upon general charges of treason and rebellion, without proof, and without giving the names of the witnesses, or specifying the acts which, in the judgment of the military officer, constituted these crimes," Taney wrote on June 1, 1861.

By Taney's reading of the Constitution, only Congress - not the president - had the right to suspend habeas corpus.

"If the president of the United States may suspend the writ, then the Constitution of the United States has conferred upon him more regal and absolute power over the liberty of the citizen, than the people of England have thought it safe to entrust to the crown," he wrote.

Taney, Burlingame points out, "was the author of the infamous Dred Scott case, arguably the worst decision ever rendered by the high court."

Dred Scott was a slave who sued for his and his family's freedom, arguing that since they had lived with their master, an Army doctor, in a number of states and territories where slavery was illegal, their master had forfeited his legal right to hold them in bondage.

On March 6, 1857, Taney issued the court's opinion, ruling that no person of African descent - whether slave or free - could be a citizen of the United States and therefore had no legal standing to file a suit in federal court. Scott and other slaves, Taney ruled, were simply private property.

Black people, Taney wrote, were "beings of an inferior order, and altogether unfit to associate with the white race, either in social or political relations and so far inferior, that they had no rights which the white man was bound to respect."

Moreover, Taney ruled, it was unconstitutional for Congress to ban slavery in the expanding territories of the nation.

Needless to say then, Taney's criticism of Lincoln's suspension of habeas corpus came from a deep political bias.

As to Taney's argument that only Congress had the right to suspend the writ, Burlingame says, "Lincoln had a good argument, for Congress in that era was often out of session, and an invasion or rebellion might well take place during one of its long recesses, just as had occurred in April."

Secessionist sympathizers, including, most likely, Merryman, had burned bridges to stop federal troops from marching through Maryland to defend Washington, so "clearly, in the case of Maryland that spring, emergency conditions prevailed," Burlingame says.

"The framers of the Constitution pretty clearly were worried that a rebellion or an invasion might occur during a recess of Congress and might even make the assembling of the body impossible," he says.

"Clearly they wanted the government to repel an invasion or put down a rebellion, and they wanted the suspension of habeas corpus to be used as a tool to effect that end. The president was on duty full time and could respond promptly, whereas Congress might well be unable to do so."

When Taney ordered the commander of the fort to show cause for Merryman's arrest, the commander ignored him. When Taney sent a marshal to arrest the commander for contempt, the marshal wasn't allowed in the fort.

Taney sent his opinion to Lincoln as well. Lincoln ignored him.

As to John Merryman, he was indicted for treason on July 10, released on bail and never tried.

Editor's note:

This is one in an occasional series about the Civil War and its effects on the region.


President Lincoln’s suspension of the writ of habeas corpus meant that citizens

President Lincoln's suspension of the Writ of Habeas Corpus during the Civil War meant that people A. Could be jailed illegally. President Lincoln stated that it was both necessary and constitutional to have suspended it without Congress. When the Writ of Habeas Corpus is suspended, the authorities may imprison the citizens for months or years without charging them. The imprisoned have no legal means to protest.

The answer is A - Could be jailed illegally

Basically, habeus corpus allows citizens of the United States a fair trial to determine whether or not they will be put in prison. This policy was banned, causing many people to be jailed unjustly, in order to keep order in the Union.

The correct answer is A. Could be imprisoned illegally

President Lincoln suspended the writ of the habeas corpus on 1862 after the civil war and ordered the political prisoners to be released, considering the Habeas corpus is a legal instrument that allows people to denounce if they were imprisoned or detained unlawfully or illegally, for the court to consider the case, a suspension of it implies people could be imprisoned illegally without having any legal resource to denounce this situation and thus, continue in prison unfairly.

The correct answer is B. The event that led to the decline in McClellan's popularity was that Confederate soldiers almost invaded the White House after the Battle of Antietam.

After the defeat of Union troops under General Irvin McDowell in the First Battle of the Bull Run, George McClellan received command of the Potomac Army in the summer of 1861, which had to bear the brunt of the fighting. From November 5, 1861 to March 11, 1862, he was also commander in chief of the army. As army commander in chief, he proved to be an excellent organizer but also as an overly hesitant military leader. He formed the demoralized force into a powerful army, but was then reluctant to deploy it. He tended to make grotesque misjudgments of the balance of power by repeatedly overestimating the strength of the opposing troops and demanding reinforcements. It was not until massive government pressure that he advanced in March 1862 against the Confederate capital in Richmond, Virginia. He won most of the battles against the outnumbered Confederate Northern Virginia Army General Robert E. Lee, but withdrew from Virginia unsuccessfully after the Seven Days Battles.

McClellan was called to Annapolis to organize a new army. On September 17, 1862, he fought against General Lee in the bloody Battle of Antietam, which proved to be a strategic win with Lee's retreat from Maryland, but failed to defeat the weakened opponent (whom he again considered much stronger than it was in truth) and possibly end the war early. This renewed hesitation cost him command of the Potomac army Abraham Lincoln replaced him with Major General Ambrose E. Burnside.


Katso video: Habeas Corpus (Heinäkuu 2022).


Kommentit:

 1. Salton

  It seems to read carefully but I don't understand

 2. Brajind

  Läsnäolo on hyvä

 3. Oded

  Mitä tässä tehdä lahjakkuutta vastaan

 4. Victoriano

  Tiedän, että täällä auttaa sinua löytämään oikean päätöksen.Kirjoittaa viestin