Elämä

Metsämaan metsästysvuokran kehittäminen

Metsämaan metsästysvuokran kehittäminen


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

1. tammikuuta 08

Metsästysleasing - välttämätön metsätalousasiakirja

PeopleImages / DigitalVision / Getty Images

Metsästykseen vuokrattavan maan kysyntä kasvaa nopeasti Yhdysvalloissa. Yksityisten metsämaiden vuokraus metsästykseen voi ainakin lisätä puunomistajan tuloja. Se voi usein olla metsänomistajan ensisijainen tulolähde.

Omistettu metsästäjä kulkee pitkiä matkoja ja on valmis maksamaan paljon rahaa riistaeläinten metsästystä koskevasta sopimuksesta missä tahansa. Jos sinulla on kiinteistö, joka tukee runsaasti riistalajeja, sinun on harkittava omaisuutesi metsästysvuokrausta sekä vuokras metsästyksessä että palkkiometsästyksessä.

Sinun tulisi aina kehittää vuokrasopimus, jos sallit kiinteistösi palkkaamisen. Vuokrasopimus ja vastuuvakuutus ovat kaksi työkalua, jotka suojaavat maanomistajaa viihdyttäessäsi maksavia vieraita. Vuokrasopimus voidaan tehdä useista päivistä vuosikymmeniin.

Tämä opas ja opas metsästysvuokrasopimuksen valmistelusta ovat yksittäisen metsästäjän tai metsästysklubin käyttöön. Näitä vaiheita tulisi käyttää ehdotuksina laillisen metsästysasiakirjan laatimiseksi, joka suojaa sekä metsästäjää (vuokraaja) että omaisuuden omistajaa (vuokranantajaa).

Oikeudellinen kieli on lihavoitu ja kursivoitu. Laita kaikki lihavoitu kursivoitu painatus yhteen laillisen metsästyslevyn tekemiseksi.

02of 08

Metsästysvuokraus - Kirjaa kuka ja kuinka kauan

Ensinnäkin sinun on määritettävä lääni ja osavaltio, jossa riistametsästys tapahtuu tämän metsästysvuokrasopimuksen kautta. Tee sitten metsästyskohteen omistajan ja vuokralaisen (metsästäjän) sekä mahdollisten vieraiden välinen sopimus. Useimmissa metsästysleasing-sopimuksissa on kaikki metsästysoikeudet, mutta sinun on oltava tarkka, ellei näin ole.

__ MAAN MAA:

Tämän metsästysvuokrasopimuksen ovat tehneet __________________________ maanomistaja, jäljempänä nimeltään LESSOR, ja ___________________________ metsästäjät tai metsästysklubi, jäljempänä nimeltään LESSEES.

METSÄTÄVÄ PELI JA LAIN Noudata
1. VUOKRAUS vuokraaja vuokraa VÄLITÄJIÄ metsästyskäyttöön (riistalajeja) kauden aikana vahvistetun luonnonsuojelu- ja luonnonvaraosaston riista- ja kalatalouslaitoksen lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti seuraavan kuvatut tilat, jotka sijaitsevat _________ County, _________ osavaltio:
(Sijoita omaisuuden laillinen kuvaus tähän.)

VUOKRAN MÄÄRÄYS
2. Tämän vuokrasopimuksen voimassaoloaika on 20 _____ (riistalaji) kausi, jonka kauden on tarkoitus alkaa ____________-päivänä marraskuussa tai päättyä 31. tammikuuta 20 _____.

03. 08

Metsästysvuokraus - kirjaa maksettu vastike

Vuokra on tärkeä näkökohta, ja se tulisi aina sisällyttää metsänomistajan metsästysvuokraukseen. Sinun tulisi kertoa tarkka hinta, jota pyydät oikeudesta metsästää maata. On suositeltavaa sisällyttää lauseke, jonka mukaan nämä oikeudet voitaisiin peruuttaa, jos seuraavaa metsästysvuokraa ei noudateta kirjeellä.

LESSEES: n maksamaan LESSOR: lle ____ läänin osavaltiossa _______ dollaria käteisellä, puolet kokonaismäärästä, joka maksetaan _____________, 20 _____ tai ennen sitä, ja loppusumma, joka maksetaan _______________ tai ennen sitä, 20 _____ Toisen erän maksamatta jättäminen lopettaa ja peruuttaa vuokrasopimuksen, ja jo maksettu summa menetetään sopimuksen rikkomisesta johtuvina vahingonkorvauksina. Jos VÄHEMMÄT toimijat laiminlyövät minkään sopimuksen tai sen ehtojen täyttämisen, tällainen rikkomus aiheuttaa tämän vuokrasopimuksen välittömän päättymisen ja kaikkien ennakkomaksujen menettämisen VUOKRAAJALLE. Siinä tapauksessa, että tästä vuokrasopimuksesta tai sen yhteydessä ja sen osapuolten oikeuksista johtuu oikeusjuttu, vallitseva osapuoli voi periä paitsi tosiasialliset vahingot ja kustannukset myös asiaan liittyvät kohtuulliset asianajajapalkkiot.

04of 08

Metsästysleasingsopimus - salliiko vuokrasopimus vain metsästyksen?

Saatat olla yllättynyt siitä, kuinka laaja vuokralainen voi tulkita metsästysoikeuksiaan metsää käytettäessä. Sinun on oltava etukäteen sen suhteen, mitä vuokralainen voi ja ei voi tehdä tiloissa metsästystä varten, ja että sinulla on oikeus suorittaa tarvittavia metsätalous- ja maanhoitotöitä, joita ei voida viivyttää metsästyskauden aikana.

ALENNUKSET ymmärtävät ja ovat yhtä mieltä siitä, että tiloja ei ole vuokrattu maatalouden ja laiduntamisen tarkoituksiin. VUOKRAJANOTTIJA varaa itselleen, edustajilleen, urakoitsijoilleen, työntekijöilleen, lisenssinhaltijoille, toimeksiantajille, kutsujille tai nimittäjille oikeuden tulla mihin tahansa tai osaan maata milloin tahansa risteilyä, merkitsemistä, leikkaamista tai poistoa varten puita ja puutavaraa tai muun niihin liittyvän toiminnan suorittamista, eikä tällainen LESSOR-palveluntarjoajan harjoittama käyttö ole rikkoa tätä vuokrasopimusta. VUOKRAUSMAKSAMISTAJAT ja VUOKRAANOMISTAJAT sopivat edelleen tekevänsä yhteistyötä, jotta toisen toiminta ei häiritse kohtuuttomasti toista.

5.08

Metsästysleasing - peitä omaisuutesi huolellisesti

Metsästysvieraasi ostavat oikeuden käyttää omaisuuttasi ja maata laillisten luonnonvaraisten riistalajien metsästykseen. Metsästäjän ja vuokralaisen on harkittava kaikkia näkökohtia, jotta vältetään vuokra-omaisuuden vaurioituminen ja parannukset, kuten aidat, tiet ja karja. Heidän on myös oltava varovaisia ​​tulipaloa tai savua käytettäessä.

VUOKRAUSJÄRJESTELMÄT hoitavat kunnolla vuokratuista kiinteistöistä, asunnoista ja kaikista muista siellä sijaitsevista parannuksista ja ovat vastuussa VUOKRAANJOAJALLE kaikista kotitalouskarjalle, aitoista, teistä tai muusta omaisuuden omistajalle aiheuttamista vahingoista, heidän vieraansa käyttävät etuoikeuksia tämän vuokrasopimuksen perusteella.

06of 08

Metsästysvuokraus - omaisuus täyttää ja tekee tarkastuksen

Metsästäjän ja hänen metsästysryhmänsä on kuljettava vuokratun kiinteistön yli kanssasi (maanomistaja) tai edustajasi ensimmäistä tarkastusta ja show-me-tripiä varten. Kaikkien osapuolten tulisi sitten sopia, että lailliseen riistan metsästykseen tarkoitettu omaisuus on sopivassa kunnossa tätä tarkoitusta varten metsästyslehden perusteella johdettuun ja kuvaamaan.

VUOKRAKESKUKSET toteavat lisäksi, että he ovat tarkastaneet kuvatun kiinteistön ja todenneet, että tilat ovat hyväksyttävässä kunnossa, ja luopuvat täten oikeudesta valittaa tai periä LESSOR-palveluntarjoajalta tulevaisuudessa vuokrakohteen kuntoa tai siihen liittyviä parannuksia varten.

07. 08

Metsästysleasing - myrkkypilleri menetti menettämisen

TÄRKEÄÄ: Sinun tulisi aina varata oikeus peruuttaa vuokrasopimus, jos metsästäjävuokralainen tai hänen seuransa ei ole noudattanut tiukasti kaikkia metsästysvuokrausmääräyksiä. Metsästysvuokrasopimus on päätettävä varmennetulla kirjeellä, joka on kirjoitettu määrätylle metsästäjälle / vuokralaiselle.

Jos jokin metsästäjä metsästysklubissa, joka maksaa tästä vuokrasopimuksesta, ei suorita sitä, sopimusta toteuttavia metsästäjiä pidetään muiden metsästäjien edustajina ja vastuussa kaikista tämän sopimuksen jokaiselle jäsenelle asetetuista velvoitteista. juhla. Metsästysklubin jäsenen rikkomat tämän sopimuksen mukaiset sopimukset tai velvollisuudet johtavat vuokranantajan LÄHITTÄJÄN pyynnöstä lopettamiseen ja päättymiseen koko ryhmässä, ja kaikki tämän perusteella myönnetyt oikeudet menetetään.

08.8

Metsästysvuokraus - Vastuuta koskeva lauseke ja allekirjoitukset

Metsästys on vaarallinen toiminta, ja jokaisen metsästäjän on tunnustettava tämä tosiasia metsästäjän allekirjoituksella. Metsästäjän tulee ottaa kaikki siihen liittyvät riskit omalla vastuullaan. Tämän jälkeen hänen tulee suostua pitämään Vuokranantajaa vaarattomana kaikista vahingoista, vahingoista ja vastuusta. Metsänomistajan tulisi ymmärtää, että tämä ei silti täysin poista kaikkia vastuita.

ALENNUKSET sitoutuvat suojelemaan ja puolustamaan korvauksia ja pitämään PALJONTAJAA syytöntä kaikesta vastuusta, menetyksistä, vahingoista, henkilövahinkoista (mukaan lukien kuolema), vaatimuksista, vaatimuksista, kaikenlaisista ja luonteeltaan toimista johtuvista syistä, rajoituksetta ja syytä ottamatta huomioon sen syyt tai osapuolen tai osapuolten huolimattomuus, joka aiheutuu tästä: 1) MITÄ PYSYVÄT; 2) ALENNUKSEN työntekijät; 3) KAIKKI LESSEES-yrityskutsut; 4) VÄHEMMÄN vieraat; ja 5) henkilö, joka tulee vuokratiloihin VUOKRASTAJIEN nimenomaisella tai epäsuoralla luvalla.

TÄMÄN VAKUUDEKSI osapuolet ovat tämän vuoksi aiheuttaneet tämän sopimuksen asianmukaisen täytäntöönpanon tänä __ päivänä __, 20 __.

VASTAJAKSI: ALENNUKSET:

1. _______________ ____________
2. _______________ ____________
3. _______________ ____________
4. _______________ ____________
HUOMAUTUS: Jos metsästysryhmää ei sisällytetä, kunkin jäsenen tulee allekirjoittaa vuokrasopimus. On myös suositeltavaa, että sijoitat tämän vastuuvapauden samalle sivulle allekirjoitusten kanssa ja että jokainen vuokralainen on lukenut ja ymmärtänyt sen merkityksen.Kommentit:

 1. Kigar

  Onko sinulla aikaa kirjoittaa viesti puoli sivua, mutta ei vastausta? Hieno

 2. Nabi Ulmalhamah

  On joitain normaaleja

 3. Nimi

  Anteeksi puuttuminen, mutta voisitko kuvailla hieman tarkemmin.

 4. Tygosida

  Blog in reader unambiguouslyKirjoittaa viestin